Bibliography

I will try to keep a more or less updated list of publications here (most of them are in Norwegian – sorry, folks!).

Publications

Almli, F., Aune, T. B., Cyvin, J.,Fyrileiv, E., Gjøvik, Ø., Heide, A.-L., Madsen, A., & Oftedal, G. (2014). Prosjektrapport: Innovative lærings- og utviklingsprosesser ved lærer- og teknologiutdanningene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Gjøvik, Ø., Cyvin, J.  (2014) http://entreprenørskap.hist.no Website report about the Entrepreneur in school project.

Gjøvik, Ø. (2012). Flying Higher with the Bird Tetrahedron. Mathematics Teacher, 106(1), 16–21. Retrieved from  http://www.jstor.org/discover/10.5951/mathteacher.106.1.0016?uid=14042640&uid=3738744&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=3&uid=25580&uid=5909240&uid=67&uid=62&sid=21106605893473

Gjøvik, Ø. (2010).  A Practical Pedagogy for GeoGebra (Report from Mobility). Journal of Mobility – Participants’ Contributions (pp. 34-36). Bratislava: Comenius University.

Madsen, T.G., Rimmereide, H., Ekker, S., Husøy, G., Gjøvik, Ø. (2009). Digitale mapper og konsekvenser for læringsmiljø i høgere utdanning. I artikkelsamlingen Læringsmiljø på nett – erfaringer fra forsøk og prosjekt. Hentet fra http://www.nvu.no/publikasjoner/nvubok-2009/Art-14_B5.pdf

Gjøvik, Ø., Sanne, A. (2009) Skriving i matematikkfaget. Tangenten 2009(4) Online versjon av artikkelen på http://www.caspar.no/tangenten/2009/Gjovik-Sanne-409.pdf  (Litt forskjell mellom online versjon og papirversjon.)

Amdal, A., Gjøvik, Ø. (2008). A practical pedagogy for GeoGebra. In Amdal, A., et. al., Book of Abstracts, 4th European Workshop on Mathematical & Scientific e-Contents, PPU-serien, Programme for Teacher Education, NTNU

Gjøvik, Ø. (2007) Matematikk VG1P Studieforberedende utdanningsprogram. Studieveiledning. NKI Fjernundervisning, Bekkestua ISBN 978-82-562-6561-9

Gjøvik, Ø. (2007) Matematikk VG2P Studieforberedende utdanningsprogram. Studieveiledning. NKI Fjernundervisning, Bekkestua ISBN 978-82-562-6813-9

Gjøvik, Ø. (2007) Matematikk VG1T Studieforberedende utdanningsprogram. Studieveiledning. NKI Fjernundervisning, Bekkestua ISBN 978-82-562-6560-2

Gjøvik, Ø. (2007) Matematikk VG2T Studieforberedende utdanningsprogram. Studieveiledning. NKI Fjernundervisning, Bekkestua ISBN 978-82-562-6814-6

Gjøvik, Ø. (2007). Pizza, PC og Pytagoras. Tangenten, 2007 (3), 5.

Gjøvik, Ø. (2005). Fugletetraederet. Tangenten, 2005 (2), 40-45.

Gjøvik, Ø., Hansen, T. H., Stedøy, I. M., Wedege, T., & Wæge, K. (2005). Kjønnsperspektiv og matematikk. Tangenten, 2006(3), 69-73.

Gjøvik, Ø. (2003). Fourier analysis on TI Interactive! , from http://education.ti.com kan også leses i

Gjøvik, Ø. (2004). Fourier Analysis on TI Interactive! (uncredited). In T. J. Aarstad, P. Drijvers, R. Gossez, A. Oldknow, S. Regalbuto & F. Tinhof (Eds.), TI Interactive! in the Classroom (pp. 113-114): T3 Europe.

Gjøvik, Ø. (2002). Fourieranalysens utvikling og dens innvirking på matematikken, hovedoppgave i matematikk. Trondheim: NTNU.

Conferences

Gjøvik, Ø. (2015). Matematikklæreren er en mann med rutet skjorte, ansiktsbehåring og briller. Presentasjon på FoU i Praksis, Trondheim: Dronning Maud Mindes Høyskole.

Cyvin, J., & Gjøvik, Ø. (2014). Tverrfaglighet og pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning. Presentasjon på Hell

Cyvin, J., & Gjøvik, Ø. (2014). Tverrfaglighet og pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning. Presentasjon på Nordisk læreruddanelseskongres 2014 – sprog og didaktik i alle fag, Nuuk, Grønland.

Gjøvik, Ø. (2013) Om digitale verktøy på eksamen i matematikkRealfagkonferansen 2013, NTNU.

Gjøvik, Ø. (2013) Hva kan vi gjøre med den, da? Innlegg på JET-konferansen, arrangert av studentbedriften JET kompetanse ved HiST-studiet Entreprenørskap i skolen. Del av kompetansehevingen ved HiST.

Gjøvik, Ø. (2009) Bevis i GeoGebra, Novemberkonferansen, NTNU

Gjøvik, Ø. (2009) Introduksjonskurs i GeoGebra, NKUL, NTNU

Madsen, Rimmereide, Ekker, Gjøvik. Digital portfolios: student learning or student control? ALT-C conference, Leeds (2008), Presentation held by Rimmereide, H.E.

Amdal, A., Gjøvik, Ø. (2008). A practical pedagogy for GeoGebra. 4th European Workshop on Mathematical & Scientific e-Contents, NTNU

Gjøvik, Ø. (2005). Funksjoner og algebra “live” i klasserommet. Presentasjon på IKT i matematikkundervisningen – muligheter og begrensninger.

Other courses held

SMARTboard in schools, Bell school, Selbu, 2010

Aschehoug educational lecture series, Bergen, Oslo, Molde, Kristiansand, January 2007

Courses in GeoGebra, NTNU, Trondheim; Hetland videregående skole, Stavanger; Meråker videregående, Meråker

Courses in TI Interactive! Meråker videregående skole, Meråker, Levanger videreågående skole, Levanger

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: